588x588 关于 我们 -5

AUPO BRAND HEKAYASY

2019-njy ýylda döredilen elektron çilim öndürijisi hökmünde Şençzhenen Tablet Electronics Ltd. dünýäde bir gezek ulanylýan elektron çilimleri öwrenmäge we ösdürmäge, dünýäde öňdebaryjy AUPO brendini döretmäge çalyşýar.Häzirki wagtda bu kompaniýa 2000-den gowrak adam bilen işleýär.

Has gowy tagamlary almak we müşderilerimize gaýtalanyp boljak tejribe geçirmek üçin AUPO innowasiýa ünsi jemläp, “ilki hil” -e uly ähmiýet berýär we bazara yzygiderli dürli ösen tehnologiýalary we ýokary hilli önümleri hödürleýär .. Müňlerçe synagdan soň , önümlerimizi iň az zyýanly materiallar, arassa tagam we näzik dizaýn bilen öndürmegiň usullaryny tapdyk, diňe islegiňize laýyk boljak önümleri hödürlemek üçin.

 

ÖNÜMLER

KÖP SÖICGI

IOP GOWY GÖRNÜŞLER

POD ulgamy

  • 575X394 1
  • 575X394 bai
  • 575X394 huangçeng
  • 575X394 zilan
üzümler

üzümler

2016-njy ýyldan bäri dünýäni buglamaga geçmäge kömek edýäris. Şol günki ýük daşamak hyzmatymyzy we Amerikada, Europeewropada, Günorta gündogarda we Günorta Amerikada iň arzan bahalarymyz bilen müňlerçe wepaly müşderilerimiz bar.Her kimiň arzan bahadan arzan bahadan ýokary hilli önümleri hödürleýäris.Öňdebaryjy markalarymyz bolsun ýa-da asyl meşhur tagamymyz bolsun, wape hemmeler üçin elýeterli.

has giňişleýin gör
JUNXIN topary

JUNXIN topary

JUN XIN topary uly gymmatlyk bilen döredildi. 2004-nji ýyldan bäri Şençzhenen şäherinde 210,000 SQM meýdany we ýokary derejeli arassa ussahananyň meýdany 380 000 inedördül metr.Jemi maýa goýum 3 milliarddan geçýär we ýyllyk satuw mukdary 10 milliard RMB-dan geçýär.Biziň ussahanamyz eýeçilik edýär: SMT Awtomatlaşdyrylan fimctopm synag liniýasy * 3 setir Elektron çilim önümlerini ýygnamak ilne: 8 setir Lukmançylyk önümlerini ýygnamak liniýalary: ISO13485 we ISO9001, CE, Rohs we FDA kepillendirilen 8 setir 30000 birlik önümçilik kuwwaty.Şol sebäpli köp öý we bort markalary JUNXIN-i öý lukmançylyk enjamlary we elektroniki çilim bilen üpjün ediji hökmünde saýlaýarlar.

has giňişleýin gör